Solat Sunat Tasbih

Assalamu'alaikum warahmatullahi ta'ala warabarakatuh.
Dapatkan CuteComment di SahabatMusleem.blogspot

Dengan Nama Allah S.W.T Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, alhamdulillah syukur aNa masih berpeluang untuk write another post. And this times post will be about solat sunat tasbih. Antara fadhilat mengerjakan solat sunat tasbih ialah insya-Allah, dosa2 kecil dan besar akan diampuniNya dan ia juga baik bagi sesiapa yang ingin dimakbuli doanya segera. Wallahu a'lam bis-sowab.

1. Pengertiannya.

Solat sunat yang dilakukan sebanyak empat rakaat, baik pada waktu siang atau pada malam hari. Ia dinamakan solat sunat Tasbih kerana di dalam solat ini dibaca sebanyak 300 tasbih, yakni 75 kali setiap satu rakaat.

Imam al-Ghazali membezakan solat Tasbih yang dilakukan pada waktu siang hari dengan yang dilakukan pada waktu malam. Menurut beliau, jika solat ini dilakukan pada waktu siang hari, maka hendaklah ia dikerjakan empat rakaat dengan satu salam, manakala jika dikerjakan pada waktu malam hari pula, hendaklah ia dikerjakan empat rakaat dengan dua salam. Dan sebaiknya, setelah membaca tasbih itu, diiringi dengan bacaan

"Laa Hawla Walaa Quwwata Illa Billahil 'Aliyyil Azhiim"

Yang bermaksud: "Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolong Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Agung"

2. Cara Melakukan Solat Tasbih

Kaifiyat mengerjakan solat ini terdapat pada dua sumber.

a) Berdasarkan apa yang dilakukan oleh Abdullah ibn al-Mubarak, iaitu: "Sesudah kita berniat dan bertakbir, kita membaca doa iftitah. Selanjutnya kita membaca tasbih sebanyak 15x dengan lafaz:

"Subhanallah Walhamdulillahi Walaa Ilaaha Illallahu Wallahu Akbar"

Kemudian membaca ta'awudz dan al-Fatihah serta surah. Sesudah itu kembali membaca tasbih sebanyak 10x. Selanjutnya tasbih itu dibaca sebanyak 10x dalam ruku', i'tidal, sujud, duduk diantara dua sujud, dan pada sujud yang kedua.

Demikianlah setiap rakaat sehingga semuanya berjumlah 300 tasbih.

b) Bersumber dari hadith yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ibnu Abbas R.A yang mengatakan bahawa 15x tasbih dibaca setelah membaca surah, kemudian dibaca sebanyak 10x pada waktu ruku', i'tidal, sujud, duduk diantara dua sujud, sujud yang kedua dan pada waktu duduk istirahat menjelang berdiri untuk mengerjakan rakaat berikutnya.

Semua tasbih yang dibaca pada waktu ruku' dan sujud hendaklah dibaca selepas membaca tasbih ruku' dan sujud.

Sekian dari aNa, semoga setiap amal ibadah kita akan diterima baik disisiNya selalu. Ameen. Barakallahu fikum~
Dapatkan CuteComment di SahabatMusleem.blogspot

Solat Sunat Rawatib

Assalamu'alaikum semua..

Kaifa haluqum ya antum wa antunna..? Ana harap kalian berada di dalam keadaan sihat walafiah hendaknya, insya-Allah. For this post i would like to sharing about Solat Sunat Rawatib. Diharap sedikit ilmu yang bakal dikongsikan ini akan membawa manfaat bagi semua dan akan menjadi amal ibadah yang diredhaiNya selalu. Ameen. =)

1. Pengertian dan Hukumnya.

Solat sunat rawatib ialah solat-solat sunat yang mengiringi solat fardhu, baik ia dikerjakan sebelum atau sesudahnya sebagai solat tambahan.

Rasulullah S.A.W selalu mengerjakan solat ini apabila beliau berada di dalam kota atau sedang tidak bermusafir. Malahan apabila beliau meninggalkan solat ini kerana uzur (sakit), beliau mengqadha'nya. Adapun solat sunat rawatib yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah S.A.W ialah 12 rakaat iaitu dua rakaat sebelum solat Subuh, dua atau empat rakaat sebelum Zhuhur, dua rakaat sesudah Zhuhur, dua rakaat sesudah Maghrib, dan dua rakaat selepas Isya'. Dalam riwayat lain pula dinyatakan, bahawa Rasulullah S.A.W juga melakukan solat sunat rawatib sebanyak dua rakaat sebelum solat 'Asar.

2. Adab-adab Mengerjakan Solat Sunat Rawatib.

Seseorang yang hendak mengerjakan solat sunat, baik solat sunat Rawatib mahupun bukan, hendaklah menetapkan nawaitu bahawa dia mengerjakan amalan tersebut adalah semata-mata untuk mendekatkan diri serta bermunajat kepada Allah S.W.T disamping meneladani perbuatan Rasulullah S.A.W.

Sehubungan dengan ini, Imam al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahawa Rasulullah S.A.W bersabda, yang bermaksud:

"Bahawasanya Allah S.W.T berfirman: "Barangsiapa yang memusuhi seorang Wali-Ku, maka Aku maklumkan perang kepadanya. Dan tiada yang lebih Aku sukai, daripada dia yang mendekatkan diri kepadaKu, dan dia mendekatkan diri dengan apa yang telah Aku fardhukan keatasnya. Dan sentiasalah hambaKu mendekatkan dirinya kepadaKu dengan amalan-amalan sunat, sehingga Ku mencintainya. Sungguh, jika dia meminta kepadaKu, pastilah Aku perkenankan permohonannya, dan jika dia meminta perlindungan kepadaKu, pastilah Aku melindunginya.

Selain daripada itu, solat-solat sunat yang dikerjakan mampu menyempurnakan kekurang-kekurangan yang ada pada solat fardhu.

3. Pembahagian Solat Sunat Rawatib

a) Dua rakaat sebelum solat Subuh
b) Dua rakaat sebelum solat Zhuhur
c) Dua rakaat selepas solat Zhuhur
d) Dua rakaat sebelum solat 'Asar
e) Dua rakaat selepas solat Maghrib
f) Dua rakaat sebelum solat Isya'
g) Dua rakaat selepas solat Isya'

4. Penjelasan Dan Dasar Hukum Solat Sunat Rawatib.

a) Solat Sunat Fajar.

Solat sunat fajar ialah solat sunat yang dikerjakan sebanyak dua rakaat yang dilakukan pada waktu fajar, atau sebelum melaksanakan solat Subuh. Ia juga disebut dengan solat sunat Subuh.

Banyak sekali riwayat yang menerangkan bahawa Rasulullah S.A.W sentiasa mengerjakan dengan solat yang ringan atau meringankan bacaannya. Surah-surah yang biasa dibaca Rasulullah dalam solat ini ialah surah al-Kafiruun dan surah al-Ikhlas. Manakala fuqaha Syafi'iyah mengatakan bahawa pada rakaat pertama Rasulullah membaca surah al-Baqarah ayat 136 dan pada rakaat kedua, baginda membaca surah Ali Imran ayat 51. Setelah solat sunat Fajar ini, Rasulullah berdoa mohon perlindungan Allah daripada seksa api neraka.

Berkenaan dengan solat sunat Fajar pagi Jumaat, baginda membaca istighfar sebanyak 3x. Selain itu, diriwayatkan pula bahawa Rasulullah S.A.W mengqadha' solat sunat Fajar yang tertinggal.

Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Umar ibn Hushain, bahawa pada suatu ketika Rasulullah sedang bepergian. Sekalian sahabat sama-sama tertidur sehingga mereka tidak sempat melakukan solat Subuh pada waktunya. Kemudian mereka sama-sama terbangun, demikian juga Rasulullah, ketika matahari sudah terbit, lantas mereka berjalan sedikit hingga matahari agak tinggi. Maka Rasulullah S.A.W menyuruh seorang muadzdzin untuk berdiri melakukan adzan, selanjutnya mereka melakukan solat sunat Fajar dua rakaat, kemudian iqamat dan menunaikan solat fardhu Subuh berjemaah.

Bagaimanapun, terdapat perbezaan pendapat dikalangan fuqaha berkenaan dengan qadha' sunat Fajar ini.

Imam Abu Hanifah mengatakan, bahawa solat ini adalah solat yang paling kuat sunnahnya. Solat ini tidak boleh dilakukan sambil duduk atau ketika diatas kenderaan tanpa adanya udzur syar'i. Waktu melaksanakan solat ini adalah pada waktu Subuh. Jika telah keluar waktunya, maka solat ini tidak diqadha' melainkan kerana mengiringi solat fardhu.

Jike seseorang tertidur dan terbangun ketika matahari sudah terbit, hendaklah dia mengqadha' solat ini terlebih dahulu kemudian mengqadha' atau menunaikan solat Subuhnya selepas itu.

Dibolehkan mengqadha'nya hingga tergelincir matahari, dan tidak dibolehkan lagi selepas itu. Jadi, apabila waktunya telah terlampau, yang wajib dilaksanakan ketika itu hanyalah solat Subuh sahaja. Adapun surah yang dibaca pada solat ini menurut Hanafiyah ialah surah al-Kafiruun pada rakaat pertama dan surah al-Ikhlas pada rakaat kedua.

Apabila solat berjemaah Subuh hendak didirikan sedangkan seseorang itu belum mengerjakan solat sunat dua rakaat, maka hendaklah dia lakukan solat itu terlebih dahulu jika dia yakin akan dapat mengikuti jemaah selepas itu. Tetapi jika tidak mungkin bagi seseorang itu untuk dapat melaksanakan solat Subuh berjemaah, maka tinggalkanlah solat sunat tersebut, dan tiada qadha' lagi selepas itu. Sebab tidak dibenarkan seseorang untuk melaksanakan solat Nafilah, apabila solat fardhu hendak didirikan, demikian juga solat sunat Fajar.

Antara Lafaz niat untuk solat-solat sunat rawatib ialah:

a) Solat sunat fajar --> Usalli sunnatal fajr rak'ataini lillahi ta'ala.

b) Solat sunat sebelum Zhuhur --> Usalli sunnataz zhuhri rak'ataini qabliyyatan lillahi ta'ala.

c) Solat sunat selepas Zhuhur --> Usalli sunnataz zhuhri rak'ataini ba'diyyatan lillahi ta'ala.

d) Solat sunat sebelum 'Asar --> Usalli sunnatal 'asr rak'ataini qabliyyatan lillahi ta'ala.

e) Solat sunat selepas Maghrib --> Usalli sunnatal maghribi rak'ataini ba'diyyatan lillahi ta'ala.

f) Solat sunat sebelum Isya' --> Usalli sunnatal Isyaa'i rak'ataini qabliyyatan lillahi ta'ala.

g) Solat sunat selepas Isya' --> Usalli sunnatal Isyaa'i rak'ataini ba'diyyatan lillahi ta'ala.

Keuntungan solat sunat sebelum subuh adalah berdasarkan sabda Rasulullah S.A.W iaitu:

"Dua rakaat solat sunat yang dikerjakan sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya."

(Hadith Riwayat Muslim)

Thats all for this time's post, syukran jazilan to all for sparing some time to read my posts. Setiap apa yang benar dan baik itu datang dari Allah dan yang kurang tepat itu semestinya merupakan kelemahan aNa sendiri. Syukran jazilan again for reading. Jazakallahu khairan kathir. (^.^)

Percayalah, Sesungguhnya Allah Menyayangimu

Bismillahirahmanirahim..

Assalamu'alaikum warahmatullah ya antum wa antunna.. Kaifa haluqum? aNa harap kalian semua dalam keadaan sihat wal-afiat dengan barakahNya selalu. ameen. This time i would like to share with everyone a tazkirah, hopefully it would be useful to all of us, insya-Allah.
Dapatkan CuteComment di SahabatMusleem.blogspot

Memang hidup ini tidak akan pernah sunyi dari setiap dugaan dan ujian.
Sebagai umat Islam, seharusnya kita yakin
sesungguhnya setiap cabaran dan ujian hidup itu adalah bukti kasih
sayang Allah terhadap kita.

Berdasarkan dalil daripada ayat 15-17, surah al-Fijr, kita harus fahami bahawa setiap kenikmatan dan kelapangan yang diberikan itu BUKAN bermakna Allah telah memberikan kemuliaan. Dan setiap orang yang diberikan ujian dan cubaan itu BUKAN bererti Allah telah menghinakannya.

Ibnu Qayyim dalam mensyarahkan dalil daripada ayat-ayat tersebut menyatakan golongan pertama itu sebenarnya telah diuji dengan beberapa kenikmatan dan golongan yang kedua itu pula telah dimuliakan dengan diberinya cubaan dan ujian.

Apa yang penting bersabar dan bermuhasabahlah selalu kepada Allah swt.
Setiap orang yang beriman pasti akan menerima cubaan. Yang pasti, setiap ujian itu akan sentiasa kita alami sepanjang hayat, cuma tahap dan bentuknya mungkin berbeza-beza.

Sebagaimana yang diriwayatkan dari sebuah hadis, Saad bin Abi Waqqas pernah bertanya kepada Rasulullah saw., ”Siapakah orang yang paling berat cubaannya ?”

Jawab baginda, "Di antara orang-orang yang paling berat cubaannya ialah para nabi, kemudian mereka yang seumpama dan seterusnya. Seseorang itu diuji sesuai dengan kadar agamanya. Jika dia mempunyai kekuatan dalam agamanya, maka beratlah ujian yang diterimanya.

Sekira agamanya lemah, tentu dia akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Ujian akan selalu datang menimpa seorang hamba selagi dia masih berpijak di atas bumi, dan sehingga tiada lagi kesalahan padanya.”
(Riwayat Tirmizi)

Setiap kali diuji, walau seberat manapun cabarannya, ketahuilah... ianya akan menjadi kayu pengukur yang menentukan keteguhan iman seseorang.

Pelbagai ujian dan dugaan yang diterima itu, adalah bukti kasih sayang pencipta terhadap hambaNya. Dan juga untuk memastikan kita semua memiliki iman yang lebih kuat selepas berjaya menempuhnya dengan penuh kesabaran.

Imam Ghazali ada menulis di dalam kitabnya Mukasyafah Al Qulub,”Sesungguhnya bala merupakan pelita bagi orang arif, menyedarkan orang murtad, memperbaiki orang mukmin dan menghancurkan orang yang lupa. Tidak
seorang pun akan mendapat manisnya iman sebelum dia ditimpa bala, rela dan
bersabar.”

Selain bersabar. Apa yang paling penting ingatlah Allah dan berdoalah selalu. Doa itu adalah ubat yang paling mujarab. Menurut Ibn Qayyim di dalam kitabnya Ad Da’ Wad Dawaa’, “Doa adalah musuh segala bencana. Ianya dapat menolak malah dapat menghilangkannya. Ataupun
sekurang-kurangnya doa itu akan dapat meringankan segala bentuk musibah yang datang.”

Sesungguhnya berdoa itu adalah senjata orang mukmin. Sebagaimana sabda
Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam kitab sahihnya yang berasal dari Ali bin Abi Talib ra., sabda Rasulullah saw,

“Doa adalah senjata orang mukmin, tiang agama dan cahaya langit serta bumi.”

Akhir sekali, cuba baca perlahan-lahan dan hayatilah sabda Rasulullah saw dibawah yang maksudnya cukup indah dan mendalam sekali. Semoga ianya serba sedikit boleh menjadi penawar ataupun sekurang-kurangnya memberi sedikit suntikan kekuatan untuk kita di dalam menempuh apa saja ujian yang datang.

Janji Allah dalam sabda Rasulullah saw,
“Tiada seorang Muslim pun yang ditimpa sesuatu yang menyakitkan berupa penyakit atau lainnya, melainkan kerananya Allah akan menghapuskan
keburukan-keburukannya sebagaimana pohon yang menggugurkan daun-daunnya.”

(Hadis Riwayat Bukhari)

Semoga kita semua sentiasa bersabar, mengingati Allah dan berdoa selalu
di dalam menghadapi apa saja bentuk ujian yang mendatang.

PERCAYALAH sesungguhnya Allah menyayangimu…
 
Home | Gallery | Tutorials | Freebies | About Us | Contact Us

Copyright © 2009 ~A Journal of Success~ |Designed by Templatemo |Converted to blogger by BloggerThemes.Net

Usage Rights

DesignBlog BloggerTheme comes under a Creative Commons License.This template is free of charge to create a personal blog.You can make changes to the templates to suit your needs.But You must keep the footer links Intact.